Fordi par der en partner er sjenert, kan ha færre delte erfaringer og flere intimitetsproblemer, er disse partnerne også utsatt for problemer med selvtillit og lav tilfredshet i forholdet. En fersk studie av tusenvis av romantiske par undersøker denne trenden.